UDEN STRØM VIRKER INTET

El-termografering er en effektiv måde at lokalisere fejl og defekter i el-tavler- og installationer. Termografering sker via et højteknologisk termografikamera, der kan aflæse og registrere termisk energi. Derved kan fejl, der er skjult for det blotte øje, opdages hurtigt og præcist.

UNDGÅ PRODUKTIONSSTOP

El-skader på produktionsanlæg, el-tavler m.m. kan medføre omkostningsfulde, langvarige driftstop og der findes ingen forsikring til at dække det stress og besvær, et driftstop eller en brandskade kan medføre. Det anbefales derfor, at virksomheder jævnligt får gennemført en el-termografering. Derved kan fejl og defekter opdages, inden eventuelle skader opstår.

INGEN DRIFTFORSTYRRELSER

Dansk Lækagesporing – Termografi A/S råder over avanceret udstyr, der hurtigt og effektivt kan opdage eventuelle fejl i el-komponenter og installationer. El-termografiundersøgelser kan nemt udføres overalt, helt uden at forstyrre den daglige drift.

RAPPORT

Efter vi har udført en termografisk undersøgelse af el-tavlen, vil I modtage en veldokumenteret rapport indeholdende et termografisk billede og et almindeligt billede. I rapporten vil der være en grundig beskrivelse af, hvilke fejl og mangler, undersøgelsen har fundet.